Olvasson bele!

2018 májusától kell alkalmazni az EU új adatvédelmi rendeletét, amely a nemzeti adatvédelmi jogokat felváltva az EU területén közvetlenül alkalmazandó joganyag lesz. A rendelet sok új intézményt vezet be, és jelentősen (akár 20 millió euróra vagy a világpiaci forgalom 4%-ára) növeli az adatvédelmi jogsértések esetén kiszabható bírság összegét. A szerzők célja e könyvvel az, hogy segítsék az adatkezelőket a GDPR mindennapi alkalmazásában.

A GDPR módosítására tekintettel a jogalkotó csak július második felében fogadta el az Infotv. módosítását, a szektorális törvényeket módosító salátatörvény pedig még csak tervezet formájában került napvilágra szeptember végén. Az Infotv-módosítást ezért már végleges formájában beépíthettük a könyve, míg a salátatörvény tervezetére is reflektálunk.

A könyv a GDPR magyarázata: a teljesség igényével, a legfontosabb témakörök alapulvételével dolgozza fel annak rendelkezéseit, az illetékes EU-testületektől és a nemzeti hatóságtól származó iránymutatásokkal együtt. A szerzők – akiknek évtizedekben mérhető adatvédelmi gyakorlata van – nem feledkeztek meg arról sem, hogy az adatvédelem komoly előzményekre tekinthet vissza az EU-ban és Magyarországon. A jogértelmezéshez fontos ezen múlt ismerete, különösen az EU adatvédelmi irányelvéhez kapcsolódó gyakorlat, hiszen a Rendelet számos pontja az Irányelvet követi, és ezekről a rendelkezésekről az értelmezések tárházát alkotta az Európai Adatvédelmi Testület elődje, a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport (amelyben kötetünk szerkesztője Magyarországot évekig képviselte).

ISBN: 978 963 258 429 4
Megjelenés éve: 2018
Formátum: B/5
Terjedelem: 612 oldal

Vásárlás
Jóri András

A könyv szerkesztője, ügyvéd, adatvédelmi szakértő, 2008 és 2011 között Magyarország adatvédelmi ombudsmanja. Karrierje során végig a jog és az informatika határvidékén mozgott, foglalkozott az IT-jog minden területével, és tevékeny részese volt a hazai adatvédelmi- és domainjog kialakításának. Az MTA köztestületének tagja. Több mint három évig volt az EU legfelsőbb adatvédelmi szakértői testületének (a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoportnak) a tagja.

Soós Andrea Klára

Ügyvéd, európai jogi szakértő, több mint másfél évtizedes, multinacionális ügyvédi irodáknál szerzett gyakorlattal rendelkezik, az Európai Munkajogászok Egyesületének igazgatósági tagja.

Bártfai Zsolt

Európajogi, szabályozási és infokommunikációs szakjogász, 2001 és 2011 között az adatvédelmi biztosok munkatársaként mind információszabadság ügyekkel, mind a személyes adatok védelmével foglalkozott, 2017-2018-ban részt vett egy hazai nagyvállalat GDPR-nak való megfelelésre történő felkészítésében.

Hári Anita

Jogász, európajogi szakjogász húsz éve országos hálózati infrastruktúrákkal kapcsolatos területen infokommunikációs, villamos energia és elektronikus hírközlési joggal foglalkozik jogtanácsosként, senior jogászként, egy hazai energetikai vállalatcsoport GDPR felkészülési projektjének vezető adatvédelmi szakértője volt.